Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 2017

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016-2017: Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017 am 19:30 yn Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandegai.

Mae tanysgrifiadau o £5 yn ddyledus yn awr ar gyfer aelodaeth 2016. Gwnewch siciau’n daladwy i “Coetir Mynydd”.

Rhaglen:

  • Ymddiheuriadau
  • Cofnodion y cyfarfod diwethaf
  • Adroddiad blynyddol
  • Adroddiad ariannol
  • Ethol y Bwrdd
  • Cynllun rheoli a gweithio llwybr troed, Parc yr Ocar
  • Y cynlluniau ar gyfer 2017
  • Unrhyw fater arall
 

Recent Entries

  • Documents / Dogfennau

  • You must be logged in to post a comment.