Annual General Meeting 2016

The 2015 AGM has been set for: Friday, 26th February 2016 at 8:30 pm in Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandygai. Subscriptions of £5 are now due for 2016 membership. Please make cheques payable to ‘Coetir Mynydd’. Agenda: Annual report, Financial report, Election of Board Woodland management plan Microhydro development Cyd Ynni Forward plans for 2016 […]

 Go to post page

January 21st, 2016 by CM webmaster

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 2016

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015: Dydd Gwener, 26 Chwefror 2016 am 8:30 pm yn Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandygai. Mae tanysgrifiadau o £5 yn ddyledus yn awr ar gyfer aelodaeth 2016. Gwnewch siciau’n daladwy I ‘Coetir Mynydd’. Rhaglen: Adroddiad blynyddol, Adroddiad ariannol, Ethol y Bwrdd Cynllun rheoli coetir Microhydro datblygiad Cyd Ynni Y cynlluniau ar […]

 Go to post page

January 21st, 2016 by CM webmaster