Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 2017

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016-2017: Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017 am 19:30 yn Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandegai. Mae tanysgrifiadau o £5 yn ddyledus yn awr ar gyfer aelodaeth 2016. Gwnewch siciau’n daladwy i “Coetir Mynydd”. Rhaglen: Ymddiheuriadau Cofnodion y cyfarfod diwethaf Adroddiad blynyddol Adroddiad ariannol Ethol y Bwrdd Cynllun rheoli a gweithio llwybr troed, […]

 Go to post page

January 20th, 2017 by CM webmaster

Annual General Meeting – 2017

The 2016-2017 AGM has been set for: Wednesday, 15 February 2017 at 19:30 in y Neuadd Goffa, Mynydd Llandegai. Subscriptions of £5 are now due for 2017 membership. Please make cheques payable to “Coetir Mynydd”. Agenda: Apologies Minutes of the last meeting Annual report Financial report Election of Board Management plan and footpath works in […]

 Go to post page

January 20th, 2017 by CM webmaster