Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015

COETIR MYNYDD

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2014: Ddydd Iau, 26 Chwefror 2015 am 8:30 pm yn Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandygai.

Mae tanysgrifiadau o £5 yn ddyledus yn awr ar gyfer aelodaeth 2011-12. Gwnewch siciau’n daladwy I ‘Coetir Mynydd’.

Rhaglen:

  • Adroddiad blynyddol, Adroddiad ariannol, Ethol y Bwrdd
  • Cynllun rheoli a gweithio llwybr troed, Parc yr Ocar
  • Microhydro datblygiad
  • Parc y Bwlch ymgynghoriad a chynllundylunio
  • Y cynlluniau ar gyfer 2015
  • Unrhyw fater arall
 

Recent Entries

  • Documents / Dogfennau

  • You must be logged in to post a comment.