Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2011 – 2012

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2011-12: Ddydd Gwener, 27 Ionawr 2012 am 7.00 pm yn Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandygai. Mae tanysgrifiadau o £5 yn ddyledus yn awr ar gyfer aelodaeth 2011-12. Gwnewch siciau’n daladwy I ‘Coetir Mynydd’. Rhaglen: –         Adroddiad blynyddol –         Adroddiad ariannol –         Ethol y Bwrdd –         Cynllun rheoli a gweithio llwybr troed, Parc yr Ocar –         Microhydro datblygiad yb Coed y […]

 Go to post page

January 26th, 2012 by Mike Yates