Updated web pages

The website pages have been re-organised, news updated and the latest documents uploaded. Please browse around and let us know what you think and what needs to be added. Help with keeping the welsh pages up to date would be greatly appreciated!

 Go to post page

January 27th, 2012 by Jenny Wong

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2011 – 2012

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2011-12: Ddydd Gwener, 27 Ionawr 2012 am 7.00 pm yn Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandygai. Mae tanysgrifiadau o £5 yn ddyledus yn awr ar gyfer aelodaeth 2011-12. Gwnewch siciau’n daladwy I ‘Coetir Mynydd’. Rhaglen: –         Adroddiad blynyddol –         Adroddiad ariannol –         Ethol y Bwrdd –         Cynllun rheoli a gweithio llwybr troed, Parc yr Ocar –         Microhydro datblygiad yb Coed y […]

 Go to post page

January 26th, 2012 by Mike Yates