Fungi Foray

Following the successful & enjoyable foray in 2009, Charles Aron has offered to lead another walk this year. Meet at Ynys Uchaf on  Sunday 10th October, 11am Bring suitable clothing for the weather, a picnic if you wish, and a container for collecting fungi specimens (or a camera!) ALL WELCOME

 Go to post page

September 15th, 2010 by Mike Yates

Taith Gerdded Ecolegol ar Lan y Môr

Dydd Sul 19 Medi 2pm Dysgwch am fywyd gwyllt cyfoethog a chynefinoedd pwysig Afon Menai. Bydd y daith yn ein harwain ar hyd y glannau ac at dwr bas, felly dewch â’ch welingtons a dillad dal dwr! Cyfarfod ym Moelyci am 1.30pm i’r funud i rannu cludiant, neu ym maes parcio Coed Cyrnol am 2pm. […]

 Go to post page

September 15th, 2010 by Mike Yates