Coedwig Parc y Bwlch

Ers 2004 gweithiwn gyda’r Comisiwn Coedwigaeth i greu Cynllun Adnoddau ar gyfer coedwig Parc y Bwlch er mwyn darparu mwy o gyfleoedd i bobl leol defnyddio a mwynhau’r coetiroedd.

I ddeall sut mae pobl yn defnyddio’r goedwig a beth maent yn ei werthfawrogi, gweithiom gyda’r Clybiau Ieuenctid yn y tri phentref agosaf i’r goedwig ar ymgynghoriad cymunedol. Gellir lawrlwytho’r tri adroddiad wedi’u baratoi gan y bobl ifanc isod.

Adroddiad Mynydd Llandegai 2009   

Adroddiad Rhiwlas 2011

Adroddiad Tregarth 2011

 

Rydym yn ddiolchgar i’r ganlynol am eu cefnogaeth yn yr ymgynghoriadau yma:

  • Grant Russell Commission gan WCVA
  • GwirVol
  • Comisiwn Coedwigaeth Cymru
  • WTA Education Services
  • Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd
  • Dyfodol
  • Documents / Dogfennau


  • Parent page: Coedwig Parc y Bwlch