Addysg

Mae’r dyddiau cyntaf o’r menter coedwigaeth mewn ysgolion, yn 2004, wedi bod yn llwyddiant. Gweler y tudalen Dogfennau am fwy o wybodaeth.

Yn 2004 noddwyd Coed Call gan Coetir Mynydd er mwyn darparu gweithgareddau seiliedig ar goetiroedd ar gyfer plant yng Ngwyl Haf Antur Mynydd. Darparwyd cyllid ar gyfer y digwyddiad hwn gan: Academi, Tir Coed a Choetir Mynydd. Cynhaliwyd y digwyddiad ym mhabell groen y Comisiwn Coedwigaeth a fenthycwyd i ni drwy garedigrwydd swyddfa ardal Llanrwst.

  • Documents / Dogfennau


  • Parent page: Addysg