Parc yr Ocar

Mae gan y coetir gymeriad naturiol ac mae distawrwydd arbennig yno, felly rhan o’r her i’r grwp yw cadw y rhinweddau yma gan atgyweirio’r llwybrau, waliau â’r ffensys. Rydym yn ffodus i gael gymaint o brofiad cadwriaethol a thrigolion synhwyrol o fewn ein haelodau i ymateb yr her. Mae’n ddelfrydol fod coedwigoedd a ardaloedd gwarchod gyda chynllun o sut i reoli. Dogfennau yw’r rhain gyda cynllun gweithredu i wneud yn siwr bod yr amcanion yn cael eu cyflawni. I goedwigoedd sydd dan reolaeth grwp, mae cynllun yn ddefnyddiol i brisio gweithgareddau er mwyn cwblhau ceisiadau ariannu a chynllunio gwaith gwirfoddol.  Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn cyfrannu i reolaeth coedwigoedd trwy ddefnyddio Cynllun Grant Coetir, sydd yn rhoi cymorth ariannol i bethau fel ffensio coedwigoedd derw uwchdir a rheolaeth egino naturiol.

Yn Ionawr 2009, … [TO BE TRANSLATED asap]

  • Documents / Dogfennau


  • Parent page: Parc yr Ocar