Argae Coed y Parc

Dros y blynyddoedd diwethaf mae poendod ynglyn cynnal a chadw yr argae wedi cynyddu. Yn y flwyddyn 2000 roedd Stâd Penrhyn eisio gostwng crib yr argae a fuasa wedi difetha’r llyn. Fe wrthwynebyd hyn gan y gymuned a ni wnaeth Cyngor Sir Gwynedd roi caniatad cynllunio i’r gwaith. Ar ôl hyn fe rhestrwyd yr argae fel strwthyr hanesyddol gradd 2 ngan CADW. Fe ofynwyd am gyngor gan Beiriannwyr Sifil o Pwerdy Dinorwig, ac mae un ohonynt nawr yn un o’n cyfarwyddwyr. Gyda’i gymorth rydym yn hyderus y byddem yn llwyddo i gynnal a chadw yr argae.

  • Documents / Dogfennau


  • Parent page: Argae Coed y Parc