Cyfarwyddwyr

Cadeirydd: Einir Frodsham, Gors-yr-Eira, Mynydd Llandygai, LL57 4DZ. Fôn: 01248 601353

Is-Gadeirydd: Gwen Griffith, 19 Llwybr Main, Mynydd Llandegai, LL57 4LJ. Fôn: 01248 601081

Ysgrifennydd: Jenny Wong, Ynys Uchaf, Mynydd Llandegai, LL57 4BZ. Fôn: 01248 602124

Ysgrifennydd Aelodaeth: Bryan Dickinson, Ynys Uchaf, Mynydd Llandegai, LL57 4BZ. Fôn: 01248 602124

Martin Daws, Tan y Llechi, Coed y Parc. Bethesda LL57 4YS

Mark Goddard, Hirdir Uchaf, Coed y Parc. Bethesda LL57 4YS

Sharon Sweeny, 18, Tan y Bwlch, Mynydd Llandygai, LL57 4DX

Mike Vitkovitch, Bwlch Farm, Mynydd Llandygai, LL57 4EQ

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SWYDDOGAU YCHWAGENOL

Peirianydd Argae: Bryn Williams,  19 Ffordd Capel Coch, Llanberis, Gwynedd LL55 4SH

Trysorydd: Mike Yates, Y Festri, Ffordd Hermon, Mynydd Llandygai, LL57 4DZ

  • Documents / Dogfennau


  • Parent page: Cyfarwyddwyr