Annual General Meeting

The 2010-11 AGM has been set for: Friday, 11th February 2011 at 7.00 pm in Y Neuadd Goffa, Mynydd Llandygai. This village group owns the lovely area of woodland between Coed y Parc dam and Rynys (near Arafon), and over the past eight years has undertaken a variety of biodiversity and educational projects on behalf of the […]

 Go to post page

January 12th, 2011 by Mike Yates

Bird-Ringing Project

Dr. Rachel Taylor has offered to give us an update on how the bird-ringing project is going and to show us some of the results so far. As more records of colour-ringed Great-, Blue- and Coal-Tits come in, the map of how the birds move around our village is becoming more exciting. The meeting is […]

 Go to post page

January 9th, 2011 by Mike Yates

Fungi Foray

Following the successful & enjoyable foray in 2009, Charles Aron has offered to lead another walk this year. Meet at Ynys Uchaf on  Sunday 10th October, 11am Bring suitable clothing for the weather, a picnic if you wish, and a container for collecting fungi specimens (or a camera!) ALL WELCOME

 Go to post page

September 15th, 2010 by Mike Yates

Taith Gerdded Ecolegol ar Lan y Môr

Dydd Sul 19 Medi 2pm Dysgwch am fywyd gwyllt cyfoethog a chynefinoedd pwysig Afon Menai. Bydd y daith yn ein harwain ar hyd y glannau ac at dwr bas, felly dewch â’ch welingtons a dillad dal dwr! Cyfarfod ym Moelyci am 1.30pm i’r funud i rannu cludiant, neu ym maes parcio Coed Cyrnol am 2pm. […]

 Go to post page

September 15th, 2010 by Mike Yates

Diwrnod Bio-amrywiaeth Mynydd Llandygai

Dydd Sadwrn 4ydd Medi  2-6 y pnawn   Neuadd Goffa Diwrnod i ddathlu bywyd gwyllt ym Mynydd Llandygai a’r cyffiniau Mae’r digwyddiad yn cynnwys: Cyfle i siarad efo Dr.Rachel Taylor am y prosiect bwydo adar gardd Gwnewch flwch adar fel y gallwch ymuno â’r prosiect y flwyddyn nesaf Drofeydd ym Mharc yr Ocar i gofnodi argraffiadau […]

 Go to post page

August 23rd, 2010 by Mike Yates

Croeso Coetir Mynydd

 Go to post page

July 14th, 2010 by Mike Yates